VINCENZO MARINO

VINCENZO MARINO

home・about・portfolio


BIO

πŸ“ 1986, Cosenza
🌍 Milan, Italy

NOW
βš— Content Manager @ Red Bull Italia
⚽️ Contributing Author @ Esquire Italia
πŸ“© My newsletter: zio
πŸ’Ώ My music: Dj Jack Russell

THEN
πŸ“‚ Producer, Host & Author @ VICE Italia
πŸ“‚ Italian Desk Senior Editor @ VICE News
πŸ“‚ Social Editor @ VICE Italia
πŸ“‚ Content Manager @ International Journalism Festival
πŸ“ Freelance author @ Esquire, Rivista Studio, Repubblica

CONTACTS
πŸ“  Email: marino.vinc@gmail.com
πŸŽ™ Twitter: @wyncenzo
πŸ₯€ Instagram:Β @wyncenzo
πŸ–¨Β Linkedin:Β Vincenzo Marino

.